Kontakt

Opplæringskontoret for
Vekterfaget i Rogaland SA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger
mob: 92 44 10 08
e-post:
linda@noh.no
www.vekterfaget.no