Kontakt

Opplæringskontoret for
Vekterfaget i Rogaland SA
Bjødnabeen 10
4031 Stavanger
mob: 92 44 10 08
e-post:
linda@noh.no
www.vekterfaget.no
 
 

Opplæringskontoret for Vekterfaget holder til i

Næringslivets Opplæringshus på Forus.(kart)