Om oss

Opplæringskontoret for Vekterfaget i Rogaland SA ble opprettet i 1999 med tanke på å styrke tilretteleggingen av lærling ordningen i bedrifter tilknyttet sikkerhetsbransjen. Opplæringskontoret er en interesse organisasjon eid av våre medlemsbedrifter.

 

Vår hovedoppgave er å være bindeledd mellom lærlinger, våre medlemsbedrifter og opplæringsavdelingen i fylket.

Vi informerer elever på ungdoms- og videregående skoler om yrkesvalg og hvilke muligheter de har i yrkesfag.

Rekruttere arbeidskraft til medlemsbedrifter/hjelpe elever over i læreplass.

Oppfølging av lærling/bedrift i læretiden. Administrativt arbeid i læreforholdet, oppfølging underveis og avsluttende fagprøve.

Har kurs for privatister/praksiskandidater som ønsker å heve kompetansen ta fagbrevet.

 

Fagets utvikling og plass i samfunnet

Vekteryrket har lange tradisjoner i Norge, og representerer en bransje i vekst innenfor privat og offentlig sektor.

Utviklingen for vekteryrket har vært lang og innholdsrik, men basis har alltid vært forebyggende sikkerhetsarbeid. I dag ser man en utvikling hvor bransjen stadig får nye arbeidsoppgaver, spesielt innenfor publikumsrettede tjenester. Dette medfører at yrket er i kontinuerlig endring og vekteren må delta i en livslang og livsvid læreprosess.