Sikkerhetsfaget

Som vekter kan du arbeide i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller i større bedrifter som har ansatt egne vektere.

Personlige egenskaper:

Vekteren må kunne ta iniativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig og vise vurderingsevne. Du må ha evne til å samhandle med andre, løse konflikter, vise empati, lojalitet, ansvar og respekt. Skriftlig og muntlig framstilling, økonomisk foreståelse og gode etiske holdninger.

Sentrale oppgaver kan være:  

Forebyggende informasjonstjeneste ovenfor publikum og kunder.

Planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak hos kunder.
Forebyggende vern- og sikringsarbeid samt førsteinnsats ved uforutsette hendelser.
Salgsabeid og service.
Betjening av automatiske varlsings- og overvåkningsanlegg.
Konflikthåndtering.