Privatist / Praksiskandidat

Du er privatist når du har meldt deg opp til eksamen uten å være elev/lærling i faget.

Som privatist har du ingen rettigheter i forhold til skolen. Du har ingen krav til undervisning i det faget du har meldt deg opp som privatist, skolen har ingen plikter ovenfor deg i dette faget.

 

Praksiskandidat

For å gå opp til den praktiske fagprøven kreves det 60 måneders relevant praksis i faget i tillegg til bestått eksamen. Rutinene for privatisteksamen blir alltid annonsert i pressen i god tid før oppmeldingsfristene. 

www.rogfk.no kan du melde deg opp til eksamen og fagprøve. Her finner du nyttig informasjon om fag, eksamensavgift og tilrettelegging.

Har du spørsmål om privatistordningen ring eksamenskontoret i Rogaland Fylkeskommune på tlf 51516600.

Læreplan for sikkerhetsfaget finner du på www.udir.no (måloppnåelse som blir testet under praktisk prøve i bedrift, fagprøven)

Etter avlagt og bestått fagprøve i Sikkerhetsfaget får en yrkestittel Vekter.